30 Nisan 2016 Cumartesi

İLAN EDİLMEMİŞ İÇ SAVAŞ

    
     Bir iç savaşta olabileceğinden  daha çok can kaybına yol açmış olsa da sözünü etmekte olduğum  Güneydoğuda  sürmekte olan savaş değil.
     Bu karşılıklı kırım, yaşanmış ve yaşanmakta olan bunca acıya karşın çok şükür  hiç değilse şimdilik bir iç savaşa dönüşmedi.
     Böyle olmamasının bence başlıca nedenlerinden biri halkın sağduyusu, bununla  ilişkili olarak bir ikincisi birlikte yaşama istencinin güçlülüğü ve kaçınılmazlığıdır.
    Ayrılma iradesinin maddi temelleri yoksa ya da eksikse halkları birbirinden ayıramazsınız.
    Ülkemizde yaşanmakta olan etnik kökenli çatışmada görülen budur.
   Başka türlü olsa karşılıklı boğazlaşmaya, bir iç savaşa hiçbir güç engel olamazdı.

                                                         ***
   Buna karşılık bir başka alanda bir iç savaşın koşulları inatla , kararlılıkla oluşturulup pekiştirilmektedir.
    Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta  provaları yapılan; “minareler süngümüz” meydan okuyuşuyla daha geniş bir alana çekileceğinin ilk işareti verilen bir iç savaştır bu.
    Henüz ilan edilmemiş olsa da ilan edilmesi eli kulağında bir iç savaş…
                                                         ***
    “Dindar ve kindar nesiller yetiştirme” hedefi bu iç savaşın yol haritasında bir dönüm noktasının adlandırılmasıdır.
      Bilimsel düşünen, hümanist, yurtsever gençler değil, dindar ve kindar nesiller.
      Eğitim sistemini bozup değiştirerek bu hedefe ulaşmada büyük yol aldılar ve almaktalar..
      Gezi başkaldırısı sırasında  söylenen “halkın yüzde ellisini evlerinde zor tutuyorum”  tehdidi, dolaylı olarak dile getirilmiş olsa da  bir iç savaş tehdididir aslında.
   Burada şaşırtıcı ve düşündürücü olan, bunları söyleyen kişinin, bugün bulunduğu yerde bulunmakta oluşudur…
    Halkın yarısının sizden yana olduğunu düşünüyorsanız öteki yarısının da yaşamını ilgilendiren bir değerler sistemini başka türlü nasıl ortadan kaldıracaksınız?
     Ve son olarak, en üst perdeden laiklik karşıtı söylem…
     Laiklik kavramının anayasadan çıkarılıp yerine inançla ilgili kavramların konulmasını istemek, cumhuriyet değerlerinin yok edilip yerine şeriat hükümlerinin konulması, bir başka deyimle de yine o çevrelerin kullandığı bir sözle yüz yıla yaklaşan “parantez”in kapatılmasıdır..
       Bir iç savaşı göze almadan bunu yapmayı başarabilme şansınız var mı?
                                               ***
       Söz konusu çevrelerin yaygınlaştırmaya çalıştıkları inanç, büyük bir imparatorluğun yıkılıp yerine küçük bir cumhuriyetin kurulmuş olduğu, bunu yapanların da Cumhuriyetin önder kadroları olduğudur…
        Tarihsel gerçeklik  ancak bu  kadar bilinçsizce, bilgisizce ya da kasıtlı olarak tersine çevrilebilir…
        İmparatorluğun yıkılmasının nedeni   bilimsel devrimler çağının gerisinde kalmasıdır…
         Yerine kurulması başarılan cumhuriyet ise bir küçülmenin değil, temellerini çağdaşlık değerlerinin oluşturduğu bir mucizenin adıdır…
        Şimdi yok edilmek, ortadan kaldırılmak istenen, bu yönde küçümsenemeyecek ölçüde de yol alınan bu mucizedir…
         Bütün bu çabalar, meydan okumalar, ya da sıkışıldığında kişisel ve masum gösterilmeye çalışılan açıklamalar,  planlı ve uzun zaman içinde ayrıntılarıyla düşünülmüş bir iç savaş hazırlığının dışa vurumlarından başka bir şey olamaz…
          Zamanı geldiği düşünüldüğünde açıkça ilan edilmekten de çekinilmeyecek bir iç savaşın…
                                                            ***
          Ülkenin bütünüyle yıkımı demek olacak böyle bir iç savaşa engel olunmasının tek yolu, inancı ve toplumsal(sınıfsal) aidiyeti ne olursa olsun, cumhuriyetten, aydınlanmadan, çağdaş anlamıyla insanlık değerlerinden yana olan herkesin, cesur, kararlı, örgütlü birlikteliğidir…
          Bu başarıldığında, karşıda olduğu iddia edilen kitlenin de, büyük çoğunluğuyla,bu değerlerden yana olduğu görülecektir…

                                                                    
Ataol Behramoğlu/Cumartesi Yazıları/300416

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.