30 Temmuz 2016 Cumartesi

MEZARLAR


      Ne kadar sevimsiz olsa da hiç kimsenin dışında kalamayacağı bir konu.
      Eninde sonunda herkesin fiziksel varlığından geriye kalan her ne ise mezar adı verilen bir çukura konulacak.
      Yaşamı sona eren kişinin ille de bir mezarı olmalı mı?
      Yakılmasını, küllerinin de yaşarken sevdiği bir yere savrulmasını  isteyenler az değil.
      Onlara gıpta ettiğimi gizleyemem.
     Bizde bu konuda bir uygulama  bildiğim kadarıyla henüz yok.
     Oysa olmalıdır.
     Bundan başka, tıpkı resmî nikâh gibi, dinsel olmayan defin törenleri de olmalıdır.
    Yaşarken herhangi bir dinsel inancı olmayan kişinin, ölümünde dinsel törenle uğurlanmasından daha ikiyüzlü bir şey olamaz.
     Ölümde bile yalanın objesi oluyoruz.
   İnanan kişinin inancına uygun bir törenle son yolculuğuna uğurlanmasından herhangi bir nedenle yoksun  kalması ne kadar hüzün verici bir haksızlıksa, inanmayanın herhangi bir inancın ritüeliyle uğurlanması da aynı ölçüde hüzün verici bir haksızlık, ondan da kötüsü ikiyüzlülüktür.Ölümde bile kurtulamadığımız bir yalan ve ikiyüzlülük.
                                                                  ***
        Ölüm sonrasında başlıca uğurlama yöntemi toprağa verilme olduğuna göre mezar ve mezarlıkların yaşamlarımızda ister istemez önemli bir yeri var.
      Çocukluk çağlarımızda  büyük anne büyük baba, daha sonra anne baba mezarları yaşamlarımızdaki yerlerini alıyor.
       Annemin ve babamın mezarları Karacaahmet’te…  Ziyaretlerimin giderek seyrekleştiğini itiraf etmeliyim. Bir şiirimde söylediğim gibi”güç geliyor/aldanıp bir an/boşluğa dokunmak..”  Yine de, her gidişimde yolumu mutlaka kaybetsem de, o mezarlar kalbimdeki yerlerinde, yerli yerindeler… Benim sıram gelinceye kadar da, hep öyle kalacaklar.
                                                                     ***
     Mezarlarda ve mezarlıklarda sadeliği seviyorum. Örneğin bizim Nâzım’ın mezarının da bulunduğu ünlü Novodeviçye mezarlığında en çok etkilendiğim, Anton Çehov’un bir genç kız mezarı gibi temiz, gösterişsiz ,bir kır çiçeği sadeliğindeki mezarı olmuştur. Tıpkı yaşarkenki kendisi gibi… Ulusların simgesi olan anıtkabirlere, panteon lara diyeceğim olamaz. Fakat taş yığınlarından ibaret kibirli aile mezarlarını acınası buluyorum. Bunlarla ölüme meydan okunacağı, ölümün alt edileceği sanılıyorsa, pek zavallı bir düşünce. Tam tersine, insan alçakgönüllü olduğu ölçüde doğayla   bütünleşiyor, ölecek olmak  duygusu giderek doğallaşıyor, ürkütücülüğünü yitiriyor…
                                                               ***
         Din görevlileri, kendileri de  sıradan ölümlüler oldukları halde, sanki insan üstü güçleri varmışçasına, insandaki ölüm korkusunu sömüre gelmişlerdir. Herhangi bir dinsel inanışın  doğuşundan  bir zaman sonra ortaya çıkan bu gibi türedilere din tüccarı, din bezirgânı demek  daha doğru olur. Günümüz Türkiye’sinde  kimi siyasetçilerin de bu bezirgânlar arasına katıldığını görüyoruz. Kendilerinde insanların nerede, nasıl gömüleceklerine karar verme hakkını  görüyorlar. Din görevlisi bezirgânların dinsel tören yapmama tehdidine, şimdi bunların mezarlık belirleme tehdidi ekleniyor. Bunun bir adım ötesi , katli vaciptir, linç edile, derisi yüzüle, leşi itlere atıla fetvaları ve buyruklarıdır.
                                                                  ***
     Bir zamanlar bu ülkede bir komutan, ülkesine saldırıp buradaki savaşta can veren  düşman askerlerinin  annelerine seslenerek,” içiniz rahat olsun, çocuklarınız burada bizim çocuklarımızla koyun koyuna yatacaklardır” anlamında, ruh asaletinin yüceliklerinde  sözler söylemişti. Bugün akbaba ruhlu birileri, ölüleri cezalandıracak kadar alçalıyor. Havacılık  terimleriyle söyleyecek olursak, böylesine bir alçalma yükseklik kaybı değil, yere çakılma, bir başka deyişle de insan olma erdemini bütünüyle  yitirmiş olmaktır.

Ataol Behramoğlu/Cumartesi Yazıları/300716

23 Temmuz 2016 Cumartesi

BAŞARISIZ KALKIŞMA VE SONRASI


       Yalanın doğruyla,korkaklığın cesaretle, çıkarcılığın özveriyle,düşünce sefilliğinin akılla, çapsızlığın geniş ufuklulukla,iblisliğin dürüstlükle  birbirine karıştığı kaotik ortamlarda ve dönemlerde gerçeklik duygusunu kaybetmemek ve bu gerçeği savunabilmek kolay değildir.
       Ülkemizin yaşamında bir kez daha  ve belki her zamankinden daha çok böyle bir dönemden geçilmektedir.
       Başarısız bir kalkışmanın ağız birliğiyle lanetlenmesinden daha kolay bir şey yoktur.
      Bu lanetlemenin,  çatışmalarda ölen kalkışmacılar için dini tören yapılmaması, ayrı bir mezarlığa gömülmeleri, hayatta olanlarının  ise idam edilmeleri gibi boyutlara taşınması ise insanlık dışıdır, en az o kadar lanetlenmesi gereken şeydir.
      Bunu öncelikle belirttikten sonra  yazımın sınırları  elverdiğince düşüncelerimi  sıralayayım…
     Apaçık görülmekte olduğu gibi,;ordu  başta olmak üzere, eğitim, yargı vb. beli başlı bütün kamu kurumlarındaki cemaatçi  örgütlenmenin başlangıcı yeni değildir ve AKP yönetimi sırasında hız kazanarak bugünkü konumuna ulaşmıştır. Bu olgudan  çıkarılması gereken mantıksal sonuç ise, AKP  yönetimin de bütün dönemleriyle yargı önüne çıkarılmasıdır..  Yürekli yargıçlardan, savcılardan, hukukçulardan, konuyla ilgili herkesten,  yasa ve vicdan gereğini  yerine getirmelerini istemek hakkımızdır. 

                                                                       ***
    Kalkışmanın başarısızlığa uğramasının  asıl ve kesin nedeni  başta 1. Ordu komutanı olmak üzere üst komuta kadrolarının karşı çıkması, söylenenler doğruysa genel kurmay başkanının  kalkışmaya önderlik etmeyi kabul etmemesidir.
      Canını kıl payı kurtardığı anlaşılan  “anayasal başkomutan”, konuşmalarında bu asıl nedeni gerilere atmaya, üstünü örtmeye özen göstermektedir.
      Ordunun bundan sonraki  konumu ayrı bir irdeleme konusudur. Fakat “meşru cumhurbaşkanı”nı, bu demektir ki yasal düzeni korumaya alan askerden,  yasal düzene saldırı nereden gelirse gelsin aynı duyarlılığı göstermesini de beklemek hakkımızdır.
      Bu duyarlılık  görülemezse,, korunanın   yasal düzenden çok  bir partinin iktidarı ve yöneticileri olduğu haklı olarak düşünülebilecektir.
      Ordudan söz etmişken, yerlerde sürüklenen, linç edilen, aşağılanan erlerle,  gözaltı ve tutuklamalarda ağır hakaret ve işkence gördükleri besbelli yüksek rütbeli  sanıklardan da söz etmemiz gerekir.
          Bunlar  en ilkel totaliter rejimlerde görülebilecek utanç tablolarıdır. Sorumluların bulunarak  yargıya teslim edilmeleri,başta askerin ve onunla birlikte de siyasal yönetimin görevidir.
           Kalkışmanın başarısızlığa uğratılmasında, aralarındaki katilleri ve gönüllü cellatları bir yana bırakırsak, sokaklara dökülen halkın da katkısı olduğu kuşkusuz ki söylenebilir. Fakat bunu  gönül rahatlığıyla yapabilmek için, halkın sokaklara çıkmasının,  darbe girişiminin  başarısızlığa uğradığının anlaşılmasından  önce mi sonra mı  olduğunu kesin olarak saptamak gerekir.
          15 Temmuz kalkışması, ardında pek çok  soru barındırıyor. En büyük çelişki ise, darbeler ve genel olarak siyaset literatürüne istihbarat makamı olarak  “enişte” kavramını kazandıran  “başkomutan”ın, kendisince ve yandaşlarınca darbeyi önleyen kahraman olarak gösterilme çabalarıdır…
                                                                    ***
    Başarısız kalkışma ,  parlamentoya  neredeyse tamamen silinmiş saygınlığını  bir ölçüde  iade etti… İktidar partisi ve muhalefet partileri ilk kez ortak bir görüşte ve tavırda; dikta girişimleri ve heveslerine karşı parlamenter demokrasiyi savunmada birleştiler. Bu sonuç gerçekten de büyük bir kazanımdır. Kalkışmaya genel başkanlarının ağzından en baştan karşı çıkan CHP yönetimi cesur adımlar atmayı sürdürürse, son olarak OHAL oylamasında da  görüldüğü gibi AKP ve Erdoğan “stepne”si  olmayı sürdüren MHP bu yönetimden kurtulabilirse, , HDP parlamenter demokrasi savunuculuğunda  daha inandırıcı olabilirse, darbecilik asıl o zaman yenilgiye uğrayacak ve geçmişte kalacaktır.  Bir yandan “gazi parlamento” söylemine   ve “yüzde elli”yi  şimdilik bir yana bırakmış görünerek “millet” kavramına sarılan Tayyip Erdoğan ve  yandaşları ise, dikta heveslerinden vazgeçmezlerse,  asıl darbeyi,Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ezici çoğunluğunun darbesini  yemekten kurtulamayacaklardır.

Ataol Behramoğlu/Cumartesi Yazıları/230716

_____________________________________________________________________                                 

YARIN HEPİMİZ TAKSİM ALANINDAYIZ

16 Temmuz 2016 Cumartesi

GOETHE’NİN DİNLERLE İLİŞKİSİOn sekizinci yüzyılın ikinci on dokuzuncu yüzyılın birinci yarısında toplam seksen üç yıl yaşamış olan Johann Wolfgang Von Goethe’nin bir öz yaşam anlatısı(otobiyografi) başyapıtı olan “Yaşamımdan Şiir ve Hakikat” adlı kitabından önceki bir yazımda da söz etmiş, yeri geldikçe zaman zaman söz etmeyi sürdüreceğimi de belirtmiştim.
Sadece bulunduğumuz coğrafyada değil pek çok ülkede İslam dini adına işlenen ,dayanılmaz, bağışlanamaz, hiçbir insani değerle bağdaştırılamaz cinayetlerin sürüp gittiği şu günlerde, sözünü ettiğim kitapta din ve bir yerde de (peygamberi özelinde) İslam diniyle ilgili görüşler üzerinde düşünmek istedim…
Yine daha önce belirttiğim gibi Mahmure Kahraman’ın akıcı ve dipnotlarla bilgilendirici çevirisinden Goethe’yi okurken, sanki bir çağdaşımın, arkadaşımın, bir düşündaşımın, sadece bu çağa değil, sanki bu güne ve bütün zamanlara ilişkin görüşlerini öğreniyor gibiydim. Goethe şaşılası ve hayranlık duyulası bir yalınlık, berraklık, açık sözlülükle konuşuyor. Onunla bu tanışıklıktan mutluluk duydum. Her cümlesinden, her saptamasından, anlattığı her şeyden yaşam fışkıran böylesi bir insanın fiziksel olarak yaşamıyor olmasını saçma, anlamsız, kabul edilemez buldum…

***
Önemsediğim ve genellikle bu türden ya da bilimsel konulardaki kitapları , satırların altını kurşun kalemle çizerek, boş sayfalara ve o sayfalar dolduğunda da başkaca kâğıtlara notlar alarak, sayfa sayılarını not ederek okurum. Bu kitap için de kuşkusuz aynı şey yaptım.
Kitabının 286.sayfasında Goethe, İncil’i(ve onunla birlikte sanırım Tevrat’ı da) kastederek,
ahlâki eğitimimin neredeyse tümünü ona borçluydum” diyor… Burada sözü edilen “ahlâk”,
ibadete, dünya ötesi bir inanışa değil, yaşanmakta olan dünyaya ilişkindir.
Nitekim bu cümlenin öncesinde ve sonrasında yer alan sayfalarda, “olayları net görebilen bir zekâ” ve “ölçülülük”le “tüm düşüncelere karşı adil olmak için tamamen orta yolu ve ılımlılığı esas alan” felsefenin gelişiminden söz ediliyor. “Bir ruh, hatta tanrısal bir ruh tarafından var edildiğine, adeta yazdırıldığına inanılan Kutsal Kitap”ın çeşitli bölümlerindeki birbirini tutmazlıkların hem inananlar hem inançsızlarca uzun süredir eleştirildiği vurgulanıyor…
***
423. sayfada “mistik-dini bağlamdaki kimyasal uğraşlarım beni karanlık bir alana sürüklemişti..” diye Faust’umsu bir cümle var… Kitabın bütününü okuduğunuzda ve zaten Goethe’yi tanıyorsanız, onun ilgi alanlarının , meraklarının akıl almaz genişliğini ve çeşitliliğini bilirsiniz… Dinler ve mistisizm de bu alanların başlıcalarından biridir kuşkusuz… Buradaki sorun Goethe’nin bu “karanlık alan”da takılıp kaldığı mı, çıktıysa eğer nasıl çıktığıdır. Kitabın daha önceki sayfalarından birinde bunu ipuçlarını buluyoruz:
Başkaldıran insan olmak ve karşı çıkmak zevki hepimizde vardır.-“
Bu cümlenin ardından , “her insanın kendine has bir dini vardır……benim de kendime özgü dinimi oluşturmamdan daha doğal bir şey olmamalı” diyerek “birbirinden farklı fikirleri zevkle “ okuduğunu, sonuçta kendisine “hermetik,mistik ve kabalist şeylerin de etkisiyle” esasını yeni Platonculuğun oluşturduğu bir dünya yarattığını anlatıyor… Benim buradan anladığım, Goethe’nin aydınlanmacı ateizmden(Örneğin Voltaire’den ) farklı, fakat bilinen dinlerden de uzak bir yerde durduğudur…
***
Kitabının (Voltaire’le birlikte) Fransız aydınlanmacılarının en radikal ateisti olan J.P.d’Holbach’la ilgili beş yüzüncü sayfalarında bu konuda söyledikleri, genç Goethe’nin(bence bütün yaşamınca olgunlaşarak süren) yaşam anlayışının da özeti sayılabilir…
Holbach’ın ateizmini, “yaşlılığın özeti gibi yavan gelen” yaradılışsız yaradılış kuramını eleştirirken bunu herhangi bir din adına değil,”hayat dolu bilgiler, deneyimler,çalışmak ve edebiyat yapmak enerji ve tutkusu” adına yapıyor…
Tutucu Hristiyanlığın “ya Hristiyan ya ateist ol!” dayatmasına karşı da “rahatlıkla ateizmde karar kılacağını” belirtiyor…
Konuyu sürdüreceğim…Ataol Behramoğlu/Cumartesi Yazıları/ 160716

9 Temmuz 2016 Cumartesi

BİR EDEBİYAT ŞÖVALYESİ


Uğur Kökden’le arkadaşlığımızın tarihi çok daha eskilere uzansa da daha yakın tanışıklığımız sanırım 1982’de Maltepe Askeri Cezaevindedir.
Oradaki bir yıla yakın tutukluluğumuzun anılarını “Uzun Gecenin Tutsakları” adlı yapıtında anlatır.
Kitap şu anda elimin altında olmadığı için şimdi söz edeceğim bir “çekişme” bu anılar arasında yer almış mıydı, anımsamıyorum.
Zaten çekişme değil benim huysuzluğum demek daha doğru olur…
Fakat yine de cezaevi duyarlılığını örnekleyen bir küçük anı…
Bana kitaplar geldiği bir gün Uğur daha ben onları elime almadan sessizce yaklaşıp ne olduklarına bakmak için elini uzattığında, ben kitapları biraz da hoyratça geri çekmiştim…
Nasıl bir kıskançlıksa bu, bana gelen kitaplara önce ben bakmalı, sayfalarını önce ben karıştırmalıydım…
Arkadaşım yaklaştığı gibi yine sessizce uzaklaşmıştı…
Bu kadarcık, küçücük bir olay…
Ama beni de Uğur’u da özetler…
İkimizin kişiliğinin de sanırım en belirgin özelliğini: Dizgin tanımaz kitap ve okuma tutkumuzu…
***
Deneme yazarlığı edebiyatın nankör bir dalıdır.
Aynı zamanda mükemmel denemeler yazan şairler, yazarlar ayrı konu.
Fakat sadece denemeler yazan bir edebiyatçının içinde hemen her zaman gizli bir şair ya da anlatı yazarı olduğunu düşünürüm…
Uğur Kökden’in bu türlerde de yapıtı var mıdır, bilmiyorum, pek de sanmıyorum.
Fakat böylesine duygu ve incelikle işlenmiş denemeler yazan bir kişinin yayınlanmamış şiirleri, öyküleri bulunduğundan, roman denemeleri yapmış olduğundan da pek kuşku duymuyorum….
Bu dallarda yayınlanmış yapıtları olsa bile, belli ki denemelerinin gölgesinde kalmışlardır…
Uğur Kökden bence deneme türünde edebiyatımızın en önemli yazarları arasındadır…
***
Elimde şu anda bu yıl Mart ayında yayınlanan “Yüzler,Gizler, İzler” başlıklı denemeler toplamı bulunuyor.
Sayfaları karıştırdığınızda sadece yazı başlıkları bile yazarın ilgi alanının baş döndürücü genişliğini gösteriyor.
Kitabın dünya edebiyatıyla ilgili bölümündeki yirmi iki yazıdan dördü Rus edebiyatı ve edebiyatçıları konusunda.
Şairin Ölümü” başlıklı yazı Puşkin’in yazgısını paylaşarak ondan daha da erken bir yaşta yine bir tuzak düelloda yaşamını yitiren Lermontov konusunda.
Batı edebiyatı incelemelerinde romantizm konusunu okurken Lermontov’dan, bu büyük Rus romantiğinden söz edilmeyişini görmek beni hep yadırgatmıştır.
Oysa Byron’un, Keats’in, Shelley’nin dünya devrimci romantik şiirinde yeri neyse, Lermontov’un(ve kuşkusuz Puşkin’in) yeri de orasıdır.
Uğur Kökden araştırıcı zekâsı ve bilgi birikimiyle , sözünü ettiğim yazısında yerinde gözlemlerle, Lermontov ve Puşkin’le onlar gibi yaşamdan çok genç bir yaşta ayrılan Alman oyun yazarı Büchner başta olmak üzere ,Schiller, Heine gibi 19. yy. Alman edebiyatı devrimci romantizminin büyük temsilcileri arasındaki bağlantıları ve koşutlukları saptıyor.
1968 tarihli “Goethe’de Kültürlerarası Yakınlaşma” adlı yazısında, bu kez büyük Alman yazarının kişiliğine ve öngörülerine ilişkin, bizim edebiyat dünyamızın kıyısından köşesinden geçmediği önemli değerlendirmeler yapıyor.
Erasmus’un Evinde”, “Suç ve Ceza”, “Tolstoy’un Yüzüncü Yıldönümü”,”Zamanıyla Özdeşleşmiş Bir Yazar, Jules Verne”, “Üçüncü Dünya Ülkelerinin Nobeli:Astrurias”,”Thomas Mann’ın Mektubu”,”Brecht,Tam Elli Yıl Sonra”, “Malraux ve Halk Cephesi”,”50 yıl sonra Camus”, “Cehennem Irmağında Mario Luzi” vb… Sadece yazı başlıklarından ve yazar adlarından bu birkaç örnek bile Uğur Kökden’in kitabının nasıl bir konu zenginliği ve çeşitliliğine sahip olduğunu gösteriyor.
Kitabın Türk Edebiyatı bölümünü oluşturan yirmiye yakın yazıda da 19 yy.dan günümüz yazınına, yazar ve şairlerimize ilişkin , yine son derece özgün saptamalar, değerlendirmeler yer alıyor.
Uğur Kökden’i incelikli bir titizlik ve çalışkanlıkla edebiyatımıza kazandırdığı yirmiyi aşkın yapıtlarının tümü için kutluyor, bu seçkin edebiyat şövalyesini, hapishane ve düşünce arkadaşımı sevgiyle kucaklıyorum.
Ataol Behramoğlu/Cumartesi Yazıları/090716

2 Temmuz 2016 Cumartesi

KAN DÖKÜCÜLÜĞÜN TARİHİ YAZILDIĞINDA


Kan dökücülüğün tarihi yazıldığında
Kendileri gibi düşünmeyenlerin
 Kanına susayanlar
Yerlerini alacaklar ilk sırada

Vicdansızlığın  tarihi yazıldığında
 Gözyaşı üstüne kurulu saraylarda
Güvende olduklarını sananlar
Bir başka dünyada değil bu dünyada
Vicdanlardan yükselen alevlerin
Cehenneminde yanmaktan kurtulamayacaklar

 Kötülüğün  tarihi yazıldığında
Cellatlar,uşaklar, infazcılar
Efendilerinin yanı başında
Pişmanlık içinde kıvranacaklar


Yalanın  tarihi yazıldığında
İnanç ticaretinde ustalaşanlar
Gerçeğin ışığı  köreltince  gözlerini
Karanlıkta beslenen yaratıklar gibi
Çırpınıp kaçmaya çalışsalar da
 Aklın aydınlığında  yok olacaklar

Acının  tarihi yazıldığında
Zalimler, cana kıyıcılar
Yetim ve öksüz bıraktıkları  bebeklerin
Lanetini sonsuzca taşıyacaklar

Alçaklığın tarihi yazıldığında
Geçmiştekiler,şimdikiler, gelecek olanlar
Tarihin  değişmez hükmü boyunlarında
Zalimlik simgesi olarak anılacaklar

Bütün bu tarihler yazılacak bir gün
Ve zaten yazıldı, yazılmakta da
Fakat sadece cinayet  tasarımcıları
Ve kapı kulları değil
Korkak suskunluklarının lanetli rahatlığında  
 Cinayete seyirci kalanlar da
Sıralanacaklar kanlı sayfalarda

29 Haziran-1 Temmuz

Xichang/Çin