21 Mayıs 2016 Cumartesi

İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZOR?


    Özgür Mumcu’nun 18 Mayıs Perşembe günü yayınlanan “Solun Bildiği Mesele”  başlıklı yazısını okumadıysanız mutlaka okumalısınız.
      Gerçi sosyal medyada 1600 gibi rekor bir beğenme rakamı gördüm. Bu, sevgili Özgür’ün de sevgili babası gibi büyük okuyucu kitlesine doğru ilerleme potansiyelini gösteriyor.
      Özgür yazısında özetle,  dinci, milliyetçi ve genel olarak sağın  AKP’de birleşmesini tamamladığını;      bu  nedenle MHP’nin muhalefette kalmasıyla  iktidarın bir parçası olması arasında zaten fark bulunmadığını;   ordu Ortadoğudaki savaşın da etkisiyle “askeri endüstriyel kompleks”in bileşeni olarak sağdaki bütünleşme içinde yer aldığından Genel Kurmay Başkanının nikâh şahitliğine şaşırmanın ya da hayıflanmanın ordudan hâlâ bir şey bekleyenlerin  boş hayallerinin sonucundan başka bir şey olmadığını; İstanbul sermayesine umut bağlayanların da yine aynı nedenlerle   boş bir hayal içinde olduklarını belirtiyor…
     Sonuç olarak da, yazarın kendi sözleriyle ”“Demokrasinin büyük sermaye ve orduya dayanarak getirilemeyeceği  solun çok iyi bildiği” şeydir. Öyleyse bu sol, “sınıf” olgusunu  yeniden “gündeminin  merkezine” almalıdır…

                                                                      ***
  Doğru, nesnel bir irdeleme sonucu, sağlam görüşler ve sonuçlar… 
  Fakat yine de açımlanması, irdelenmesi,daha doğrusu tamamlanması  gereken noktalar olduğunu düşünüyorum….
  Öncelikle HDP konusu, Kürt sorunu.
  Bu sorun, solun gündeminin neresindedir?
   Bundan  da önce, sözünü ettiğimiz hangi soldur?
   Radikal bir sol için sınıf olgusunu da, Kürt sorununu da gündemin merkezine almak çok zor değil.
   Fakat  bir kitle partisi olan CHP bunu nasıl, ne ölçüde gerçekleştirebilir?
   Bir çırpıda yanıtlanamayacak, enine boyuna irdelenmesi, tartışılması gereken bir sorundur bu.

                                                                             ***
   İdeolojilerin bir üst yapı olgusu olduğunu Marksist öğretiden bu yana biliyoruz.
   Bu benim de esas olarak paylaştığım görüştür.
   Fakat her ülkenin, her toplumun özgül koşullarına bağlı olarak…
    Solun gündeminin merkezinde sınıf olgusunun bulunması gerektiğinde kuşku yok.
   Sol, bütün kanatlarıyla, emekçi halka  yönelmeli, ona seslenmeli, onun aydınlanmasına ve örgütlenmesine katkıda bulunmalıdır…
      Fakat ülkemizin özgül koşullarında,her sınıftan ve toplumsal katmandan insanımızı aynı ölçüde ilgilendirmesi  gereken,ve günümüz koşullarında daha da yaşamsal önem kazanan bir başka sorun, laiklik ve aydınlanma değerlerine ilişkin olandır.
       Bu gün bu sorun, korkarım ki, solun doğal muhatapları olması gereken emekçi halk kitlelerinden çok daha fazla, ekonomik anlamda çok da büyük sorunları olmayan toplumsal kesimlerden insanlarımızın da içinde bulunduğu, yine milyonlarca insanımızı derinden ilgilendirmektedir ve ilgilendirmelidir.
       Ülkemizin var olma yok olma sorunu ; insan olmak, insan gibi yaşamak, insanlığın ve kendi ülkemizin yüzlerce yıllık aydınlanma, çağdaşlaşma  savaşımlarına ve kazanımlarına layık olmak;  sadece bugünümüzün değil   geleceğimizin de yaşamsal sorunudur bu.
       Türk aydınlanmasının büyük önderi Mustafa Kemal’in önderlik ettiği aydınlanma devriminin,  kendi ülkemizinki  başta olmak bütün bir insanlık tarihinin aydınlanma, çağdaşlaşma, gerçek anlamıyla insanlaşma yönündeki kazanımlarının, birikimlerinin; Türkiye Cumhuriyetinin var oluş temellerini oluşturan  evrensel değerlerin yanında olmak ya da olmamak sorunudur….
       Bu sorunlara ilgisiz bir solun, sınıf olgusunu gündeminin merkezine de alsa,  ülkemizin koşullarında  başarı şansı sıfırın da altındadır.
         Bu nedenlerle de, söz konusu nikâh tanıklığı da içinde olmak üzere  her  kişisel ya da  toplumsal olayın  bu açıdan da görülüp değerlendirilmesi doğaldır.
      Soru, İnsanın  kişisel ya da sınıfsal  çıkar ilişkilerin oyuncağı bir kukla mı, yoksa  insan olma adına ve onuruna  daha yaraşır bir varlık mı olduğudur…

Ataol Behramoğlu/Cumartesi Yazıları/210516


Okuma Önerileri:
-Onur Öymen/Arka Plan(Teröre Yön Verenler)-Remzi Kitapevi

-Erol Ertuğrul/Bir Demet Işık-Bir Demet Tat/Uyum Yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.